Sebarang masalah dan pendapat yang berkenaan Universiti Kebangsaan Malaysia, boleh la diajukan terus ke alamat seperti dibawah. Kerjasama anda amat kami hargai.

Persatuan Mahasiswa Universiti
Kebangsaan Malaysia (PMUKM)
Paras 3, Bangunan PUSANIKA,
43600 U.K.M, Bangi.
 

Telefon         : 03-89292311  
Faksimili      : 03-89215311
 

email            : pmukm_0910@yahoo.com
Laman FB    : PMUKM Tunjang Universiti