::: SALAM PMUKM:::


Pada 07 Januari 2010 PMUKM telah bersama-sama Timbalan Naib Canselor Hal Ehwal Akademik & Antarabangsa Prof. Dato Ir. Dr. Hasan Basri, Pengarah Pusat Perkembangan Pelajar (PPP) Prof. Madya Dr. Khaizir Hj Ismail, Dekan Fakulti Sains Kesihatan Bersekutu, Timbalan Dekan Fakulti Farmasi, Pengetua KTSN dan pegawai-pegawai kanan UKM telah mengadakan taklimat penerangan Kontrak Kokurikulum HHHC 9118 di dewan KTSN.

Seramai hampir 500 orang pelajar KTSN dari Fakulti Perubatan, Kesihatan Bersekutu dan Farmasi telah sama-sama mendengar talimat tersebut. Malah pelajar-pelajar kejururawatan juga hadir bagi mendengar sendiri mengenai apa sebenarnya yang terkandung di dalam kontrak tersebut.

Pengarah PPP sedang memberikan penerangan mengenai Kontrak Kokurikulum HHHC 9118Dato' TNC menyatakan kekagumannya melihat kepada respon pelajar-pelajar melalui soalan-soalan yang dikemukakan dan sesi soal jawab tersebut berlangsung hampir satu jam setengah. Namun waktu bukanlah ukurannya yang paling utama ialah kefahaman dan ketersampaian maklumat yang ingin disampaikan.

Barisan kepimpinan PMUKM mengucapkan tahniah buat pelajar-pelajar KTSN kerana mempamerkan citra mahasiswa berintelektual tinggi.


Mahasiawa Tunjang Aspirasi Universiti

2 Response for the "Taklimat Kontrak Kokurikulum HHHC 9118 di Kolej Tun Syed Nasir"

  1. tunggu dan lihat

  2. bersama-sama kita membantu atau membetulkan mana2 yang silap jgn hanya menghentam dan memburukkan tanpa sebarang penambahbaikan

Post a Comment