::SALAM PMUKM::


Isu pembelian Kolej Pendeta Zaba (KPZ) oleh pihak kerajaan yang di tuntut oleh Jawatankuasa Kebajikan Siswa/i (JAKSA) kolej tersebut bersama-sama PMUKM , telah mendapat perhatian pihak menteri.

Y.B Menteri Pengajian Tinggi mengucapkan tahniah atas keprihatian PMUKM atas masalah ini.Isu tersebut telah di bawa oleh Y.B Menteri ke mesyuarat Kabinet yang dipengerusikan oleh Y.A.B Perdana Menteri. Kementerian Pengajian Tinggi akan memaklumkan perkembangan isu ini pada kadar yang segera.

Pihak PMUKM serta seluruh warga UKM mengucapkan jutaan terima kasih kepada Y.B Menteri atas perhatian terhadap masalah yang di hadapi.


0 Response for the "ISU PEMBELIAN KOLEJ PENDETA ZABA"

Post a Comment